Український антарктичний журнал №14 (2015)

П. Ф. Гожик, В. А. Литвинов, В. М. Маланчук . . 9—23

 

Геолого-геофізичні дослідження/Geological-Geophysical Research

Мантийный поток через пролив Дрейка по данным гравитационной томографии
Р. Х. Греку, Д. А. Литвинов, Т. Р. Греку . . 24—35

Расслоенная интрамагматическая дайка в интрузии анортозитовна острове Берселот (архипелаг Аргентинские острова, западная Антарктида)
Г. В. Артеменко, В. Г. Бахмутов, И. А. Самборская, Л. Н. Бахмутова . . 36—42

Про взаємозвязок нерівномірності обертового руху Земліта Антарктичної тектонічної плити
К. Р. Третяк, Ф. К. Ф. Аль-алусі . . 43—57​

Особливості використання сейсмічного шуму для вивчення глибинної будови західної Антарктики
О. І. Лящук, Ю. А. Андрущенко, Є. В. Карягін . . 58—65​

Предварительные результаты полевых тектонофизических исследований в районе западного побережья Антарктического полуострова
А. В. Муровская, В. Г. Бахмутов . . 66—73

Результати магнітоваріаційного моніторингу на УАС «Академік Вернадський»
В. Ю. Максимчук, Т. А. Климкович . . 74—82

 

Гідрометеорологічні та океанографічні дослідження/Hydro-meteorological and Oceanographic Research

Эль-Ниньо и его влияние на климат Антарктического полуострова
В. Е. Тимофеев . . 83—92 

Связь состояния общего содержания озона над антарктической станцией «Академик Вернадский» с озоновой дырой над Антарктидой
В. Ф. Мартазинова, Е. К. Иванова . . 93—102

Структура водных масс в регионе архипелага Аргентинские острова
И. П. Неверовский, Ю. И. Попов, В. Н. Сытов, А. С. Матыгин . . 103—113

Первое наблюдение холодного промежуточного слоя на шельфе Антарктического полуострова
И. П. Неверовский, Ю. И. Попов, В. Н. Сытов, А. С. Матыгин . . 114—123

 

Геокосмічні дослідження/Geospace Research

Исследования в Антарктике частотно-временных характеристик ВЧ сигналов на сверхдальних радиолиниях​
А. В. Зализовский, А. В. Колосков, Ю. М. Ямпольский . . 124—137

 

Біологічні дослідження/Biological Research

Determination of the soil-permafrost border in selected plots of Аntarctic peninsula on the base of vertical electric sounding data
E. V. Abakumov, I. Yu. Parnikoza . . 138—142

Порівняльний аналіз зведеного латентного показникапристосовуваності популяцій Deschampsia Аntarctica Desv. в районі о. Галіндез протягом трьох сезонів
Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, Г. Мирюта, О. Пороннік, І. Козерецька, В. Кунах . . 143—157

Добові та сезонні міграції тюленів уедделла (leptonychotes weddelli) в районі архіпелагу Аргентинські острови (західна Антарктика)
І. В. Дикий, М. О. Дронговська . . 158—162

Конкуренті взаємини птахів Антарктики в локальному осередку людської діяльності (на прикладі УАС «Академік Вернадський»)
В. М. Смаголь, О. О. Салганський . . 163—167

Підбір оптимальних умов для хроматографічного тестування екстрактів тканин гідробіонтів Антарктичного регіону
Д. В. Гладун, Т. Б. Вовк, Н. Г. Ракша О. М. Савчук, Л. І. Остапченко . . 168—174

Перспективы получения коллагенолитических ферментов с гидробионтов Антарктического региона
Н. Г. Ракша, Д. В. Гладун, А. Н. Савчук, Л. И. Остапченко . . 175—179

Особливості лейкоцитарної формули крові щурів за умовстрес-індукованих ерозивно-виразкових уражень шлунка та профілактичного введення меланіну
Д. В. Голишкін, Т. М. Фалалєєва, Н. В. Чижанська, Т. В. Берегова, Л. І. Остапченко . .  180—184

Перспектива застосування агоністів PPARγ меланіну та піоглітазону при тривалій гіпоацидності шлунка
О. І. Цирюк, Т. В. Берегова . . 185—188

 

Медико-фізіологічні дослідження/Medical-Physiological Research

Дослідження взаємозв’язків функції кровообігу людини та рівня інфразвукового фону в умовах Антарктики
Є. В. Моісеєнко, О. І. Лящук, Є. В. Карягін . . 189—196

Взаимосвязи изменений атмосферного давления и ритма сердца зимовщиков в Антарктике: модельно-математический анализ​
Е. В. Моисеенко, А. Ю. Утевский, Т. П. Бондаренко, К. В. Носов, Ю. Г. Беспалов . . 197—204

Нейродинамічні та соціально-психологічні особливості адаптації зимівників
О. А. Мірошниченко . . 205—216

Автоматизация анализа данных цветопреференциального обследования антарктических зимовщиков
С. А. Мадяр, Е. Э. Ковалевская, Р. А. Косовненко, Ю. А. Добров, Е. С. Штогрина, Л. С. Глоба . . 217—228

 

Розроблення і впровадження нових технологій/Development and introduction of the newest technologies

Моделювання робочих процесів порталу Національного антарктичного наукового центру України
Л. С. Глоба, Р. Л. Новогрудська . . 229—237

Системний підхід до моделювання порталу «Національний центр антарктичних даних»
Н. В. Дерманська, Р. Л. Новогрудська . . 238—245

Impact assessment of metal corrosion on fuel reservoir carrying capacity
O. O. Lukyanchenko, Yu. V. Vorona, О. V. Kostina, О. V. Kuzko . . 246—255

 

Міжнародне співробітництво: суспільно-географічні та політико-правові аспекти освоєння Антарктики/International co-operation: socio-economic, political and legal issues of Antaarctic exploration

Development of Аntarctic protected areas: mathematical forecast for 2020
O. V. Kuzko, A. P. Fedchuk, V. V. Savchenko . . 256—260​

Пріоритизація актуальних питань освоєння Антарктики
А. П. Федчук . . 261—270

Автори цього номера . . 271—273