NABOKIN, M.; SALGANSKIY, O.; TKACHENKO, V.; KOVALENKO, P.; DZHULAI, A.; PUHOVKIN, .A.; GOGOL, S.; PROTSENKO, Y.; SVETLICHNIY, L.; KOZERETSKA, I. Records of Boeckella poppei (Mrazek, 1901) (Calanoida: Centropagidae) obtained during Ukrainian Antarctic Expeditions. Ukrainian Antarctic Journal, v. 21, n. 1(26), p. 55-65, 16 Aug. 2023.