Редакційна колегія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної установи Національний

антарктичний науковий центр МОН

України, Інституту геологічних наук НАН

України, Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

Національного технічного університету

України «Київський політехнічний

інститут» від 30.12.2014 р., № 23-Г/ 35 /

1093-32 / 1-339

 

                                       

Склад

Редакційної колегії наукового фахового видання

 «Український антарктичний журнал»

Головний редактор: ГОЖИК Петро Феодосійович,  Інститут геологічних наук НАН України, директор, д.геол.-мін.н., професор, академік НАН України.

Заступник головного редактора: БАХМУТОВ Володимир Георгійович, Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,  завідувач відділу петромагнетизму і морської геофізики, д.геол.н., с.н.с.

Відповідальний секретар: СЕНЬКОВИЧ Галина Тадеївна, Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, провідний фахівець редакційно-видавничого відділу.

Члени Редакційної колегії:

За напрямами Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки:

І. Геолого-геофізичні дослідження (ДК 015-97: І.1 04 Дослідження та розробки в галузі геологічних наук):

ЄГОРОВА Тамара Петрівна, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, провідний науковий співробітник відділу глибинних процесів, д.геол.н., с.н.с. (за згодою); 

МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Олексій Юрійович,  Інститут геологічних наук НАН України, завідувач відділу сучасного морського седиментогенезу, д.геол.- мін.н., чл.-кор. НАН України;

СТАРОСТЕНКО Віталій Іванович, Інститут геофізики НАН України, директор, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України (за згодою);

ШНЮКОВ Сергій Євгенович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, д.геол.н., доцент.

ІІ. Гідрометеорологічні та океанографічні дослідження (ДК 015-97: І.1 05 Дослідження та розробки в галузі географічних наук):

БОРТНИК Сергій Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету, д.геогр.н., професор;

МАРТАЗІНОВА Вазіра  Файзулівна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди,  д.ф.-м.н., професор (за згодою);  ОБОДОВСЬКИЙ Олександр Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заступник декана географічного факультету з наукової роботи, завідувач кафедри гідроекології, д.геогр.н., професор;

СНІЖКО Сергій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри метеорології і кліматології, д.геогр.н., професор;

ФЕДЧУК Андрій Петрович, Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, провідний науковий співробітник відділу науково-технічної інформації, к.геогр.н., с.н.с.;

ШИЩЕНКО Петро Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, викладач кафедри географії України географічного факультету, д.геогр.н., професор, чл.-кор. НАПН України;

ЩИПЦОВ Олександр Анатолійович, Національна академія наук України, провідний науковий співробітник відділення геології моря і осадового утворення, д.геогр.н., професор (за згодою).

ІІІ.  Геокосмічні дослідження (ДК015-97: І.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук):

ІВЧЕНКО Василь  Миколайович, Київський  національний  університет  імені Тараса Шевченка, завідувач  кафедри астрономії та  фізики космосу,  д.ф.-м.н., професор;

КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович, Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України, заступник директора, д.т.н., професор (за згодою); 

ЛИТВИНЕНКО Леонід Миколайович, Радіоастрономічний інститут НАН України, директор, д.т.н., професор, академік НАН України (за згодою);

МІЛІНЕВСЬКИЙ Геннадій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач  НДЛ фізики космосу, керівник Об’єднаної лабораторії атмосферної оптики та аерозолю Головної астрономічної обсерваторії НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ф.-м.н., с.н.с.;

ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович, Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України,  завідувач  відділу космічної плазми,  д.ф.-м.н., професор (за згодою);

ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович, Радіоастрономічний інститут НАН України, завідувач відділу радіофізики геокосмосу,  д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, керівник наукового напряму «Геокосмічні дослідження» Держпрограми (за згодою);

ІV. Біологічні дослідження (ДК 015-97: І.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук):

БЕРЕГОВА Тетяна Володимирівна, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  завідувач НДЛ «Фармакології і експериментальної патології» відділення біологічних і біомедичних технологій, д.б.н., професор;

КУНАХ Віктор Анатолійович, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України (за згодою);

МАЛАНЧУК Валентина Михайлівна,  Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, завідувач науково-організаційного відділу, к.б.н.;

ОСТАПЧЕНКО Людмила Іванівна, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор, д.б.н., професор;

ПОЛІЩУК Валерій Петрович, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  завідувач кафедри вірусології біологічного факультету, д.б.н., професор;

САВЧУК Олексій Миколайович, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,   професор кафедри біохімії, д.б.н., с.н.с.;

УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри зоології та екології тварин, д.б.н. (за згодою);

ЯНЧИЙ Роман Іванович, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, д.б.н., професор (за згодою).

V. Медико-фізіологічні дослідження (ДК 015-97: І.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук):

МОІСЕЄНКО Євген Васильович, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу по вивченню гіпоксичних станів, д.м.н., с.н.с. (за згодою);

МОІСЕЄНКО Ольга Іванівна, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, науковий співробітник відділу хронічної ішемічної хвороби серця, к.м.н. (за згодою);

ОГОРОДНІК Петро Васильович, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, провідний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелитіазу, д.м.н., професор (за згодою);

CУХОРУКОВ Віктор Іванович, Інститут неврології, наркології, психіатрії АМН України, завідувач відділу психонейрокібернетики, д.м.н., професор (за згодою).

VI. Розроблення і впровадження нових технологій (ДК 015-97: І.2 10 Дослідження та розробки в галузі загально технічних наук)

БУРАУ Надія Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», завідувач кафедри приладів і систем орієнтації та навігації  приладобудівного факультету, д.т.н., професор;

ГЛОБА Лариса Сергіївна, Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., професор;

ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», проректор з наукової роботи, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України;

ЛИТВИНОВ Валерій Аркадійович, Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, директор, к.т.н.

 

БОЧКАРЬОВ Володимир Іванович, Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, завідувач редакційно-видавничого відділу – завідувач редакції.