Політика журналу

Редакційна політика

В основі редакційної політики наукового фахового видання Український антарктичний журнал покладено принцип об’єктивності та неупередженості щодо відбору наукового матеріалу з метою його публікації. Обов'язкове подвійне сліпе рецензування рукописів та високі вимоги до якості наукових досліджень, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалів забезпечують конкурентний рівень контенту журналу. Редакція гарантує дотримання авторських та суміжних прав і забезпечує доступність та оперативність у спілкуванні з авторами.

Редакція журналу підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), метою якої є вільне та безкоштовне поширення наукових знань.

Дотримання норм публікаційної етики авторами.

Автори рукопису надають достовірні наукові дані та об’єктивні висновки. Робота повинна містити достатньо деталей і бібліографічних посилань для можливого відтворення. Інформація з неопублікованих джерел не повинна використовуватись в дослідженнях.

Автори  надають  свої оригінальні дослідження, у випадку використання даних з інших робіт або тверджень інших авторів необхідно надавати відповідні бібліографічні посилання або цитування. Репродукція частини інших публікацій, плагіат, самоплагіат, фальсифікація і фабрикація даних є неприйнятними у статті.

Автори можуть надавати матеріали лише в один журнал. Подання в два або більше видань одночасно, або ж подання раніше опублікованої статті є неприпустимим порушенням публікаційної етики, що веде до відхилення рукопису.

У випадку спірних питань, редакція наукового фахового видання "Український антарктичний журнал" діє  у відповідності з інструкціями COPE, щодо питань порушень публікаційної етики: http://publicationethics.org, https://publicationethics.org/resources/flowcharts?f%5B0%5D=im_field_classifications%3A2774.

Розкриття конфлікту інтересів

З метою прозорості і надання можливості читачам зробити власні оцінки та об’єктивні висновки з проведених досліджень редакція журналу наполягає на розкритті авторами конфлікту інтересів. Відповідальним за розкриття конфлікту інтересів є відповідальний автор.  Конфлікт інтересів може бути фінансовим і не фінансовим. Автори зобов’язані декларувати любий потенційний або реальний конфлікт інтересів, прояви якого можуть вплинути на роботу та отримані результати. Відповідальний автор від імені усіх авторів повинен заповнити форму щодо розкриття конфлікту інтересів і подати її разом з рукописом. завантажити

Дослідження проведені за використання лабораторних тварин та людей повинні супроводжуватися експертними висновками Комісії з біоетики установи звідки надійшов рукопис.

Авторський договір

Авторський договір — це двостороння угода, на основі якої автор передає або зобов’язується передати набувачеві свої майнові права на використання твору у межах та на умовах, погоджених сторонами. З метою врегулювання відносин між авторами і видавцем укладається Авторський договір, ознайомитись з яким можна за посиланням: