Наукове фахове видання "Український антарктичний журнал" (УАЖ) видається з 1997 року і присвячене дослідженням полярних та високогірних регіонів планети. До друку приймаються матеріали наукових статей, коротких повідомлень,  оглядів на замовлення редколегії, рецензій.

УАЖ публікує матеріали фундаментальних та прикладних досліджень, актуальних науково-технічних розробок, пов’язаних з вивченням Антарктики, Арктики і високогірних регіонів, які  виконані українськими та іноземними вченими у наступних галузях науки:

геологічній,

геодезії та розробки корисних копалин,

географічній,

біологічній,

хімічній,

медичній,

фізико-математичній, 

загальнотехнічній.

Засновники та видавець

Співзасновниками журналу є  Державна установа Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України, Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» .

Видавцем журналу є Державна установа Національний антарктичний науковий центр  Міністерства освіти і науки України. УАЖ індексується в наступних наукометричних базах:

 Ulrich’s Periodicals Directory

CSA: — ASFA Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts, Selective

— ASFA1: Biological Sciences and Living Resources (Online), Selective, UA

— ASFA2: Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources (Online), Selective, UA

— ASFA3: Aquatic Pollution and Environmental Quality (Online), Selective, UA

— Biological Sciences

— Environmental Sciences and Pollution Management

Thomson Reuters: Zoological Record Onlinе

Державній установі Національний антарктичний науковий центр МОН України присвоєно префікс в системі Crossref 10.33275.

УАЖ доступний у відкритому доступі online, а також у друкованому вигляді. Подання  до журналу  матеріалів  для авторів є безкоштовним.  Всі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, посилатися на повні тексти матеріалів або використовувати їх для будь-якої іншої законної некомерційної мети з обов'язковим зазначенням авторства. 

УАЖ  входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі геологічних, географічних та біологічних наук на підставі рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки  України  від 28 квітня  2015 р. та 30 червня 2015 року, наказів МОН України від 12.05.2015 №528 та від 13.07.2015 №747. 

Зареєстровано

Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №21096-10896 ПР, серія КВ. Дата реєстрації 24.12.2014 року.