Головний редактор: П.Ф. Гожик,

Заступник головного редактора: В.Г. Бахмутов,

Редакційна колегія: Т.В. Берегова

С.Ю. Бортник

Н.І. Бурау

Л.С. Глоба

Т.П. Єгорова

В.М. Івченко

М.Ю. Ільченко

В.Є. Корепанов

В.А. Кунах

Л.М. Литвиненко

В.М. Маланчук

В.Ф. Мартазінова

О.Ю. Митропольський

Г.П. Міліневський

Є.В. Моісеєнко

О. І. Моісеєнко

О.Г. Ободовський

П.В. Огородник

Л.І. Остапченко

О.М. Савчук

С.І. Сніжко

В.І. Старостенко

В.І. Сухоруков

С.Ю. Утевський

А.П. Федчук

О.К. Черемних

П.Г. Шищенко

С.Є. Шнюков

О.А. Щипцов

Ю.М. Ямпольський

Р.І. Янчий