Ukrainian Antarctic journal

No 12 (2013): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Полярні дослідження у світлі ідей творця теорії ноосфери

П. Гожик
Інститут геологічних наук НАН України, 01601, Київ, вул. О. Гончара, буд. 55б
Published December 15, 2013

Abstract

Геніальний мислитель, філософ, видатний вчений-енциклопедист, натураліст і природознавець, В.І. Вернадський прагнув осмислити сутність світу в цілому, визначаючи тим самим шляхи формування сучасного світогляду. Можна сказати, що він випередив свій час і своїми працями заклав підвалини багатьох сучасних наук і наукових напрямів, сформував новий погляд на природу загалом. Зосередившись на понятті живої речовини, живого стану матерії, на вічності й нерозривності життя, Вернадський створив учення про біосферу – оболонку Землі, утворену самим життям. Таким чином, він зумів синтезувати уяву про світ, його єдність та загальний зв'язок явищ. У нього біосфера органічно трансформується в нову якісну стадію – ноосферу, головними факторами розвитку якої стає розум людини і пов’язана з ним нова сила – наукова думка та наукова організація людства.