Ukrainian Antarctic Journal

Published December 15, 2013

##issue.tableOfContents##

Articles

П. Гожик
7-10
П.Ф. Гожик, В.А. Литвинов, В.М. Маланчук
11-20
I.N. Korchagin, V.D. Solovyov, V.G. Bakhmutov, S.P. Levashov, N.A. Yakymchuk, D.N. Bozhezha
21-29
G. Artemenko, V. Bakhmutov, I. Samborska, L. Bakhmutova, V. Shpyra
30-33
B. T. Ladanivskyy
34-38
S. M. Nedogibchenko, N. O. Kryuchenko, E. Y. Zovinskiy
39-44
N. A. Kilifarska, V. G. Bakhmutov, G. V. Melnyk
45-55
D. O. Marchenko, V. Yu. Maksymchuk
56-61
O. I. Maksimenko, V. G. Bakhmutov, N.A. Kilifarska, O. Ya. Shenderovska
62-68
K. R. Tretiak, V. M. Hlotov, Yu. I. Holubinka
69-82
V. F. Martazinova, E. K. Ivanova, V. E. Tymofeev
83-92
V. Y. Tymofeev
93-112
Yu. V. Artamonov
113-125
A. Yu. Artamonov, Yu. V. Artamonov, V. I. Bochkarev, V. P. Bunyakin, I. A. Repina
126-137
E. A. Skripaleva
138-146
Yu. V. Artamonov, A.V. Fedirko, A. A. Kubryakov, E. A. Skripaleva, S.V. Stanichny
147-154
A. Yu. Artamonov, I. A. Repina, Yu. V. Artamonov
155-169
A. V. Koloskov, N. A. Baru, O. V. Budanov, V. G. Bezrodny, B. Yu. Gavrylyuk, A. V. Paznukhov, Yu. M. Yampolski
170-176
N. A. Baru, A. V. Koloskov, R. A. Rakhmatulin
177-185
I. Yu. Parnikoza, I. Ogeredova, N. Miryuta, I. A. Kozeretska, J. Smykla, V. A. Kunakh
186-198
O. Mas, O. Andriychyk, V. Polischuk
199-205
D. V. Pilipenko
206-216
V. L. Yukhov
217-237
N. N. Zhuk
238-257
I. V. Dykyy, O. O. Salganskiy
258-264
A. D. Roshal, A. P. Krasnopiorova, I. V. Dykyy, G. D. Yukhno, Z. A. Sizova, D. V. Shmyrov, Yu. G. Gamulya, A. Yu. Utevsky
265-281
N. Yu. Taran, V. Storozhenko, A. Okanenko, L. M. Batsmanova, N. B. Svietlova
282-293
D. V. Gladun, A. N. Savchuk, L. I. Ostapchenko
294-299
E. Miroshnichenko
300-306
E. V. Rozova, Y. V. Moiseyenko
307-314
G. Pyshnov, Y. Moiseyenko, L. G. Vysotskaya
315-322
S.-A. Y. Madyar, Y. E. Kovalevscaya, Y. V. Moiseyenko
323-334
N. I. Bouraou, Y. G. Zukovsky, D. V. Shevchuk, O. V. Kuzko
335-349
O. V. Kuzko, V. V. Savchenko, A. P. Fedchuk
350-357
View All Issues