Ukrainian Antarctic Journal

No 12 (2013): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

The hydrological investigations on water areas of the Argentina islands archipelago: problems and prospects

Yu. V. Artamonov
Marine Hydrophysical Institute of NAS of Ukraine, Sevastopol
Published December 15, 2013
Keywords
 • Argentina islands archipelago,
 • hydrological measurement’s data,
 • vertical water structure,
 • sea level,
 • diurnal and half-day tides,
 • СTD-sounding,
 • meteorological measurements
 • ...More
  Less
How to Cite
Artamonov, Y. V. (2013). The hydrological investigations on water areas of the Argentina islands archipelago: problems and prospects. Ukrainian Antarctic Journal, (12), 113-125. https://doi.org/10.33275/1727-7485.12.2013.254

Abstract

In work the spatial distribution of hydrological measurement’s data carried out on water area of Argentina islands archipelago in 2001-2013 is analyzed. The procedure of carrying out of measurements is discussed and the basic difficulties arising by production of hydrological works are marked. Paths of optimization of the experimental researches, answering to the modern problems of the oceanographic direction within the framework of the State Program of Ukraine researches in Antarctica are offered.

References

 1. Artamonov, Yu.V. (2010). Okeanograficheskie issledovaniya v ramkax II-go e`tapa Gosudarstvennoj programmy` issledovanij Ukrainy` v Antarktike [Oceanographic studies in the framework of Stage II of the State Program of the Ukrainian research in Antarctica]. Ukrainian Antarctic Journal, 9, 119–133.
 2. Artamonov, Yu.V., Bulhakov, M.P., Vashchenko, V.M., & Lomakin, P.D. (2006). Okeanohrafichni doslidzhennia Ukrainy v Atlantychnomu sektori Antarktyky (1997–2004) [Oceanographic studies of Ukraine in the Atlantic sector of Antarctica (1997-2004)]. Kyiv, Naukova dumka.
 3. Artamonov, Yu.V., Lomakin, P.D., Popov, Yu.I., & Ukrainskij, V.V. (2000). Vodny`e massy` regiona Yuzhny`x Shetlandskix ostrovov v osennij sezon Yuzhnogo polushariya [Water masses in the region of the South Shetland Islands in the austral autumn]. Bulletin UAC, 3, 101–107.
 4. Artamonov, Yu.V., Romanov, A.S., Vnukov, Yu.L. et al. (2003). Osobennosti gidrologicheskoj i gidroximicheskoj struktury` vod v rajone arxipelaga Argentinskie ostrova v fevrale-marte 2002 goda [Specifics of the hydrological and hydrochemical structure of waters in the region of the Argentine Islands archipelago in February-March 2002]. Ukrainian Antarctic Journal, 1, 17–24.
 5. Artamonov, Yu.V., Antipov, N.N., Bunyakin, V.P. et al. (2011/2012). Izmenchivost` polya temperatury` vody` v Antarktike po danny`m poputny`x izmerenij na NE`S “Akademik Fyodorov” v 1999–2011 gg. [The variability of the water temperature field in Antarctica by the data of measurements made along the way on the SRS Akademik Fedorov in 1999-2011]. Ukrainian Antarctic Journal, 10-11, 172–185.
 6. Bulgakov, N.P., Lomakin, P.D., Artamonov, Yu.V. et al. (2002). Struktura i kinematika vod v rajone arxipelaga Argentinskie ostrova v marte-aprele 2000 goda [Structure and kinematics of waters in the region of the Argentine Islands archipelago in March-April 2000]. MGZh, 6, 35–41.
 7. Bulgakov, N.P., Ukrainskij, V.V., Popov, Yu.I. et al. (1999). Struktura i kinematika vod v rajone Argentinskix ostrovov osen`yu 1998 goda [Structure and kinematics of waters in the region of Argentine Islands in the autumn of 1998]. MGZh, 5, 41–50.
 8. Lomakin, P.D., Artamonov, Yu.V., Kondratiev, S.I. et al. (2002). Rezultaty poputnykh okeanohrafichnykh ta meteorolohichnykh sposterezhen v piatii Ukrainskii Antarktychnii ekspedytsii [Results of along-the-way oceanographical and meteorological observations in the fifth Ukrainian Antarctic Expedition]. Bulletin UAC, 4, 138–140.
 9. Ukrainskij, V.V., Popov, Yu.I., Neverovskij, I.P. et al. (2000). Xarakteristika techenij i vertikal`naya struktura vod v rajone ostrovov Argentinskogo arxipelaga po danny`m naturny`x nablyudenij [Characteristics of the currents and vertical structure of waters in the region of Argentine Islands by observations in the wild]. Bulletin UAC, 3, 102–110.