№ 1(17) (2018): Український антарктичний журнал
Articles

Антарктична бібліографія України: публікації 2016–2018 рр.

Н. Г. Віденіна
Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»; Київ
В. П. Рибачук
Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»; Київ
А. П. Федчук
Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, бульв. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601
С. І. Примаченко
Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»; Київ
Н. С. Петренко
Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»; Київ
Опубліковано June 3, 2019
Ключові слова
 • Договір про Антарктику,
 • Антарктичний регіон,
 • Українська антарктична станція,
 • Українська Антарктична Експедиція,
 • Державна установа Національний антарктичний науковий центр,
 • бібліографія Антарктики,
 • поточна бібліографія,
 • бібліографічний пошук,
 • наукометричний аналіз,
 • бібліометричний аналіз,
 • цитування
 • ...Більше
  Менше

Анотація

Метою роботи: є здійснення моніторингу сучасної національної наукової літератури з проблем дослідження Антарктики, передусім, як елементу системного інформаційно-бібліографічного та наукометричного супроводу реалізації державних науково-технічних програм.

Методи: бібліографічний пошук, наукометричний аналіз, бібліометричний аналіз, вебометричний аналіз, експертний аналіз. В якості джерел інформації для укладання бібліографії були використані українські наукові журнали, збірники наукових праць і реферативні видання, наукові звіти за проектами виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, а також національні (“Наукова Україна”, “Бібліометрика української науки”, “Наукова періодика України” та ін.) та зарубіжні (“Scopus”, “Google scholar”, “e-Library” та ін.) бібліографічні бази даних.

Результати: У статті представлено результати бібліографічного пошуку та наукометричного аналізу наукових праць українських учених і фахівців, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, а також у матеріалах міжнародних органів системи Договору про Антарктику в 2016–2018 роках. Наведено бібліографічні описи 353 публікацій, основну частину яких складають статті в періодичних виданнях (143 описи) та матеріали конференцій і симпозіумів (162 описи). Бібліометричний аналіз отриманих даних свідчить про стабільну позитивну динаміку публікаційної активності українських дослідників та їх значного внеску у світові дослідження Антарктики. Помітним є зростання числа публікацій у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, що індексуються в бібліографічній базі даних “Scopus”. За даними порталу наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України визначено рівень актуальності публікацій в Українському антарктичному журналі (2007–2017 рр.). Виявлено, що статті бібліографічної й наукометричної спрямованості входять до топгрупи публікацій в журналі і мають позитивний тренд попиту користувачів.

Висновки: Представлений у статті список поточної бібліографії доповнює і продовжує бібліографію вітчизняних публікацій за 2007–2015 рр., що була презентована у попередніх випусках «Українського антарктичного журналу» (2009, 2010, 2012, 2016 рр.). Наведені бібліографічні описи створюють фактографічну базу для наукометричного та експертного аналізу тенденцій розвитку і результатів досліджень вітчизняних учених і фахівців та визначення внеску України у сучасні дослідження Антарктики. Отримані дані свідчать про доцільність подальшого здійснення бібліографічного супроводу Державної програми проведення досліджень України в Антарктиці та регулярної публікації поточної й ретроспективної національної антарктичної наукової бібліографії.

Посилання

 1. Fedorenko, A.K., Kryuchkov, E.I., Cheremnykh, O.K., Klymenko, Yu.O., Yampolski, Yu.M. 2018. Peculiarities of acoustic-gravity waves in inhomogeneous flows of the polar thermosphere. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 178, 17—23. [In English]. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.jastp.2018.05.009
 2. Galuk, Yu.P., Nickolaenko, A.P., Hayakawa, M. 2018. Amplitude variations of ELF radio waves in the Earth ionosphere cavity with the day-night non-uniformity. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 169, 23–36. [In English]. DOI: https://doi.org/10.1016/j. jastp.2018.01.001
 3. Ishchenko, O.O., Panchuk, І.І., Andreev, І.O., Kunakh, V.A., Volkov, R.A. 2018. Molecular organization of 5S ribosomal DNА of Deschampsia antarctica. Tsitolohia I genetika = Cytology and Genetics, 52(6), 30–37. [In English]. DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452718060105
 4. Kaczmarek, Ł., Parnikoza, I., Gawlak, M., Esefeld, J., Peter, H.-U., Kozeretska, I., Roszkowska, M. 2018. Tardigrades from Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 nests on the Argentine Islands (maritime Antarctic). Polar Biology, 41(2), 283—301. [In English]. DOI: https://doi.org/10.1007/s00300-017-2190-4
 5. Rabokon, A. M., Pirko, М, Demkovych, A. Ye, Andreev, I. O., Parnikoza, I. Yu., Kozeretska, I. A., Yu, Z., Kunakh, V. A., Blume, Ya. B. 2019. Intron length polymorphism of β-tubulin genes in Deschampsia antarctica E. Desv. across the western coast of the Antarctic Peninsula. Polar Science, 19 (March 2019), 151—154 [In English]. https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.11.001
 6. Rybachuk, V.P., Gozhik, P.F., Videnina, N.G., Lytvynov, V.A. 2013. Methods of Bibliographic Support and Scientometric Monitoring for Implementation of Ukrainian National Science and Technology Research Program in Antarctic in 2011—2020: Methodological Aspects. In ХVIІІ International conference on Problems and Perspectives of Innovative Development of Economy. Yalta, 30 Sept. – 6 Oct. 2013, 293–297. [In Ukrainian]. URL: http://www.uiis.com.ua/files/Sbornik%202013.pdf; https://docplayer.ru/55400376-Problemy-i-perspektivy-innovacionno gorazvitiya-ekonomiki.html [p. 312].
 7. Rybachuk, V.P., Videnina, N.G. 2012. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography (January 2010 – November 2011). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 10—11, 428–455. (Bibliogr. 430–455). [In Ukrainian]. URL: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/uaj/uaj10/n10_428.pdf
 8. Rybachuk, V.P., Videnina, N.G. 2010. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography (January 2009–October 2010). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 9, 321–349. (Bibliogr. 328–349). [In Ukrainian]. URL: http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/UAJ_N_9_321-327.pdf; http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/UAJ_N_9_328-349.pdf
 9. Rybachuk, V.P., Videnina, N.G. 2009. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography (July 2007–June 2009). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 8, 320–337. (Bibliogr. 324–336). [In Ukrainian]. URL: http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/UAJ_N_8_519-535.pdf
 10. Rybachuk, V.P., Videnina, N.G. 2008. A bibliometric profile of Ukrainian Antarctic researches (1997–2007). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 6-7, 242–255. [In Ukrainian]. URL: http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/UAJ_N_6-7_242-255.pdf
 11. Videnina, N.G., Rybachuk, V.P., Fedchuk, A.P., Prymachenko, S.I., Petrenko, N.S. 2017. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography and Major Trends in Their Evolution (2016–2017). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 16, 226–231. (Bibliogr. 230–231). [In English]. URL: http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/uaj16-23u.pdf
 12. Videnina, N.G., Rybachuk, V.P., Fedchuk, A.P., Prymachenko, S.I., 2016. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography (2012–2015). Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal, 15, 243–278. (Bibliogr. 247–278). [In English]. URL: http://uaj.uac.gov.ua/sites/default/files/documents/uaj15-2016%20%2827%29.pdf
 13. Videnina, N.G., Rybachuk, V.P. 2007. Web-bibliometric analysis of the works of Ukrainian scientists on the problems of Antarctic research. Nauka ta Naukoznavstvo =Science and Science of Science, 4(Annex), 289–295. [In Russian]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49243