№ 1(17) (2018): Український антарктичний журнал
Articles

Оптимізація критеріїв відбору і планування природоохоронних районів Антарктики

А. П. Федчук
Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, бульв. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601
Опубліковано June 3, 2019
Ключові слова
 • природоохоронний режим,
 • критерії відбору,
 • Антарктичні райони, що охороняються,
 • природоохоронне планування

Анотація

Метою роботи є узагальнення практики застосування критеріїв відбору, принципів і пріоритетів, визначених на підставі правових актів Системи Договору про Антарктику, і розроблення на цій основі науково-обґрунтованих шляхів створення ефективної і репрезентативної системи районів природоохоронних Антарктики.

Методика. Застосовано порівняльно-правовий метод та метод тлумачення правових норм для аналізу міжнародно-правових актів, які складають основу природоохоронного режиму Антарктики. Окремо проаналізовано звітні, робочі та інформаційно-довідкові матеріали щорічних Консультативних нарад Договору про Антарктику та їх робочого органу – Комітету з охорони навколишнього середовища.

Результати. Проаналізовано визначення поняття природоохоронних районів у міжнародному та регіональному контекстах, завдання і принципи просторової охорони і управління наземного і морського середовища у районі дії Договору про Антарктику. Систематизовано критерії відбору та попередньої оцінки потенційних районів, які потребують особливого режиму охорони різної категорії, а також критерії екологічного ризику та практичної здійсненності. Показано, що подальшу оптимізацію розвитку мережі охоронних районів доцільно здійснювати на основі методу поетапного системного природоохоронного планування, який дозволяє створити комплексний і науково-обґрунтований режим комплементарних районів особливої охорони і управління із забезпеченням трьох ключових принципів: комплексності (охоплення як наземного так і морського середовища, а також районів, які зазнали антропогенного впливу і районів, незмінених людиною); репрезентативності (узгодженості із результатами еколого- та біогеографічного районування, виконаного на базі максимально повних просторових даних з біорізноманіття); та адекватності (вибору, залежно від конкретизованих природоохоронних завдань, найбільш доцільної категорії району – від суворої охорони до районів багатоцільового використання на базі функціонального зонування).

Висновки. Отримані узагальнення і рекомендації покликані надати науково-методичне забезпечення планування ефективної і всеохоплюючої системи просторової охорони і управління для району наукових інтересів України в Антарктиці.

 

Посилання

 1. ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting). 2000. Guidelines for implementation of the framework for protected areas set forth in Article 3, Annex V of the Environmental Protocol. Attachment to Resolution 1 (2000).
 2. ATCM. 2001. Systematic Environmental-Geographic Framework for Protected Areas Under Annex V of the Environmental Protocol. Working Paper WP-012 submitted by the New Zealand at the XXIV ATCM, St. Petersburg, Russian Federation, 09–20 Jul, 2001, 4 p.
 3. ATCM. 2005. A Review of the Antarctic Protected Areas System. Working Paper IP-011 submitted by New Zealand at the XXVIII ATCM, Stockholm, Sweden, 06–17 Jun, 2005, 3 p.
 4. ATCM. 2006a. Approaches to marine bioregionalisation for the Southern Ocean. Information Paper IP-006 submitted by the United Kingdom at the XXIX ATCM, Edinburgh, United Kingdom, 12–23 Jun, 2006, 13 p.
 5. ATCM. 2006b. Marine Protected Areas (MPAs) – Tools for Protection and Management. Working Paper WP-004 submitted by the United Kingdom at the XXIX ATCM, Edinburgh, United Kingdom, 12–23 Jun, 2006, 6 p.
 6. ATCM. 2006c. Rationale for the development of Marine Protected Areas (MPAs) in Antarctica. Information Paper IP-003 submitted by the United Kingdom at the XXIX ATCM, Edinburgh, United Kingdom, 12–23 Jun, 2006, 8 p.
 7. АТСМ. 2006d. The work of CCAMLR on Marine Protected Areas. Working Paper IP-007 submitted by the CCAMLR at the XXIX ATCM, Edinburgh, United Kingdom, 12–23 Jun, 2006, 3 p.
 8. ATCM. 2007. Criteria for the selection of Marine Protected Areas. Information Paper IP-053 submitted by the United Kingdom at the XXX ATCM, New Delhi, India, 30 April – 11 May, 2007, 8 p.
 9. ATCM. 2007. Marine Protected Areas – Steps Forward for the ATCM. Information Paper IP-087 submitted by the ASOC at the XXX ATCM, New Delhi, India, 30 April –11 May, 2007, 6 p.
 10. ATCM. 2008. Proposed approach for the identification of important marine areas for conservation. Information Paper IP-003 submitted by the United Kingdom at the XXXI ATCM, Kyiv, Ukraine, 02–13 Jun, 2008, 7 p.
 11. ATCM. 2008. Workshop on Bioregionalisation of the Southern Ocean (Brussels, Belgium, August 2007). Information Paper IP-002 submitted by the United Kingdom at the XXXI ATCM, Kyiv, Ukraine, 02–13 Jun, 2008, 10 p.
 12. ATCM. 2009. Spatial protection and management of Antarctic marine biodiversity. Working Paper WP-034 submitted by the United Kingdom at the XXXII ATCM, Baltimore, USA, 6 – 17 April, 2009, 12 p.
 13. ATCM. 2016. A Systematic Approach to Designating ASPAs and ASMAs. Information Paper IP-080 submitted by the ASOC at the XXXIX ATCM, Santiago, Chile, 23 May – 01 Jun, 2016, 7 p.
 14. Cowling R.M., Pressey R.L., Rouge, M. & Lombard A.T. 2003. A conservation plan for a global biodiversity hotspot – the Cape Floristic Region, South Africa. Biological Conservation, 112: 191-216.
 15. Dudley N. (ed.) 2008. Guidelines for applying protected area management categories. IUCN, Gland, Switzerland. www.iucn.org/pa_categories
 16. Fedchuk A. 2009. Structure of broad-scale management in the Vernadsky station area. Ukrainian Antarctic Journal. 8, 307—319. – in Ukrainian.
 17. Fedchuk A. 2012. The evolution of the Antarctic Treaty System: a structure and dynamics of the acts adopted for 1961—2011. Ukrainian Antarctic Journal. 10(11), 406—427. – in Ukrainian.
 18. Game E.T., and Grantham H.S. 2008. Marxan User Manual:For Marxan version 1.8.10. University of Queensland, St. Lucia, Queensland, Australia, and Pacific Marine Analysis and Research Association, Vancouver, British Columbia, Canada.
 19. Harris C.M., Lorenz K., Fishpool L.D.C., Lascelles B., Cooper J., Croxall J.P., Emmerson L.M., Fijn R., Fraser W.L., Jouventin P., LaRue M.A., Le Maho Y., Lynch H.J., Naveen R., Patterson-Fraser D.L., Peter H.-U., Poncet S., Phillips R.A., Southwell C.J., van Franeker J.A., Weimerskirch H., Wienecke B., and Woehler E.J. 2015. Important Bird Areas in Antarctica 2015 Summary. BirdLife International and Environmental Research & Assessment Ltd., Cambridge.
 20. Hughes K.A., Ireland L.C., Convey P., Fleming A.H. 2016. Assessing the effectiveness of specially protected areas for conservation of Antarctica’s botanical diversity. Cons. Biol., 30, 113—120.
 21. Hughes K.A., Pertierra L.R., Walton D.W. 2013. Area protection in Antarctica: How can conservation and scientific research goals be managed compatibly? Environmental Science & Policy. 31, 120–132.
 22. Justine D., Shaw, J.D., Terauds, A., Riddle, M.J., Possingham, H.P., Chown, S.L. 2014. Antarctica’s protected areas are inadequate, unrepresentative, and at risk. PLoS Biol., 12(6), 1—5. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001888.
 23. Kelleher, G. (ed.). 1999. Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK.
 24. Lombard, A.T., Reyers, B., Schonegevel, L.Y., Cooper, J., Smith-Adao, L.B., Nel, D.C., Froneman, P.W., Ansorge, I.J., Bester, M.N., Tosh, C.A., Strauss, T., Akkers, T., Gon, O., Leslie, R.W. and Chown, S.L. 2007. Conserving pattern and process in the Southern Ocean: designing a Marine Protected Area for the Prince Edward Islands. Antarctic Science ,19(1): 39—54.
 25. Margules, C.R., and Pressey, R.L. 2000. Systematic conservation planning. Nature, 405: 243—253.
 26. Morgan F., Barker G., Briggs C., Price R., and Keys H. 2007. Environmental Domains of Antarctica Version 2.0. Final Report, Manaaki Whenua Landcare Research New Zealand Ltd, 89 pages.
 27. Terauds A., Chown S., Morgan F., Peat H., Watts D., Keys H., Convey P., and Bergstrom D. 2012. Conservation biogeography of the Antarctic. Diversity and Distributions, doi: 10.1111/j.1472-4642.2012.00925.x.
 28. Tin T., Liggett D., Majer P.T., Lamers M. 2014. Antarctic futures: human engagement with the Antarctic environment. Springer, Netherlands.
 29. United Nations. 2002. Report of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, South Africa, 26 Aug – 4 Sep 2002). United Nations, New York.