Ukrainian Antarctic journal

No 16 (2017): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

THE EFFECT OF GENERAL COOLING OF HOMEOTHERMIC ORGANISM ON THE ERYTHROCYTE AND LEUKOCYTE INDICES OF THE BLOOD

V. V. Lomako
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv
L. N. Pyrozhenko
Utility Enterprise Liubotyn City Hospital, Liubotyn
O. V. Sylo
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv
Published June 5, 2018
Keywords
 • immersion general hypothermia,
 • erythrocytes,
 • leucocytes,
 • erythrocytes transformation indices,
 • integral leukocyte indices,
 • rats
 • ...More
  Less

Abstract

The objectives of the study were the investigation of reactions of the erythrocyte and leukocyte links of rat’s blood under general immersion hypothermia (IH). Methods. The IH was simulated by “forced swimming” test in cold water (0°C, 5 min, down to 27°C). The dynamics of erythrocyte transformation and distribution of their shapes were studied by a small-angle light scattering method. The types and number of leukocytes were determined in blood smears. The transformation indices of erythrocytes (ITE) and integral leukocyte indices (ILI) were calculated. Results. Under IH a decrease in the number of discocytes and an increase in erythrocytes altered forms were observed; the values of transformation indices, reversible and irreversible transformations were increased. The development of IH was accompanied by leukocytosis and a decrease in the number of segmented neutrophils on the background of the stab cells increase. The young, plasmatic and polychromatophilic cells as well as cytoplasm plasmatization in single leukocytes were noted. Calculation of ILI revealed activation in tissue destruction processes, immediate type of hypersensitivity and an increase in the Garkavi adaptation index. On the contrary, 24 hrs after the IH, the proportion of the discocytes increased on the expense of highly resistant flattened discocytes appearance, and the proportion of altered cells decreased due to their elimination from the blood. The values of the indices of transformation, reversibility and reversible transformation were decreased, but the index of irreversible transformation has increased by an order of magnitude. Twenty four hrs after the IH, the leukocytosis and the increase in the stab neutrophils against the background of lymphopenia as well as the appearance of young cell forms, polychromatophils and plasmatic cells were noted. Changes in ILI indicated the activation of the cellular link of the immune system, specific defense cells, delayed type hypersensitivity processes and macrophage system components, tissue decay processes, intoxication and allergisation. Conclusions. General immersion hypothermia significantly altered the quantitative and qualitative ratios of the shapes and types of blood cells in rats, affected the processes of erythrocyte transformation and the activation of distinct immunity links (according to the calculation of ITE and ILI, respectively). The direction and intensity of these changes depend on the terms of observation (immediately and 24 hrs after cooling).

References

 1. Brinkevich, V.N., Myadelets, O.D. 1991. Kolichestvennyye izmeneniya perifericheskoy krovi pri prolongirovannoy gipotermii [Quantitative changes in peripheral blood at prolonged hypothermia]. Problemy kriobiologii.[Problems of cryobiology], 3, 25-28.
 2. Vereshchak, E.V., Bondar, T.P. 2010. Transformatsiya eritrotsitov kak pokazatel' adaptatsii u rabotnikov gazovoy promyshlennosti [Transformation of erythrocytes as an indicator of adaptation in workers of the gas industry]. Bioraznoobraziye, bioresursy, novyye materialy i zdorov'ye chelovka [Biodiversity, bioresources, new materials and human health]: Mater. 55 scien. and practical. conf. Stavropol. 117-121.
 3. Garkavi, L.Kh., Kvakina, Ye.B., Ukolova, M.A. 1990. Adaptatsionnyye reaktsii i rezistentnost' organizma [Adaptive reactions and resistance of the organism]. Rostov-on-Don. 223.
 4. Dolgushin, I.I., Bukharin, O.V. 2001. Neytrofily i gomeostaz [Neutrophils and homeostasis]. Yekaterinburg: Publishing UralDep RAS. 284.
 5. Zastenskaya, P.A. 1989. Rol' lipidov v mekhanizmakh gipotermii i yestestvennoy termorezistentnosti [The role of lipids in the mechanisms of the hypothermia and natural thermoresistance]. Narusheniye mekhanizmov regulyatsii i ikh korrektsiya [Violation of the mechanisms of regulation and their correction]: Tez. doc. The 4th All-Union. congress of pathophysiologists. Moscow. 2, 589.
 6. Kozinets, G.I., Pogorelov, V.M., Shmarov, D.A., Boev, S.F., Sazonov, V.V. 2002. Kletki krovi i sovremennyye tekhnologii ikh analiza [Blood cells and modern technologies for their analysis]. Moscow: "Triad-farm". 534 p.
 7. Lomako, V.V., Kovalenko, I.F. 2014. Vliyaniye kraniotserebral'noy gipotermii na integral'nyye pokazateli transformatsii eritrotsitov. [Influence of craniocerebral hypothermia on integral indicators of erythrocyte transformation] Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty sovremennoy kriobiologii. [Theoretical and practical aspects of modern cryobiology]:Mater. Intern. scientific and practical. conf. Syktyvkar: 360-364.
 8. Lomako, V.V., Kovalenko, I.F., Shilo, A.V. 2012. Peripheral blood erythrocytes at various types of hypothermia of homoiothermal organism. Probl cryobiol 22(4). 398-409.
 9. Lomako, V.V., Pirozhenko, L.N. 2010. Leykotsity pri gipometabolicheskikh sostoyaniyakh [Leukocytes in hypometabolic states]. Visnuk problem biologii i medicinu [Herald of problems of biology and medicine]. 3, 61-65.
 10. Lomako, V.V., Shilo, A.V., Kovalenko, I.F., Babiichuk, G.A. 2015. Erythrocytes of hetero- and homoiothermic animals under natural and artificial hypothermia. J Evol Biochem Physiol., 51(1), 58-66. https://doi.org/10.1134/S0022093015010081.
 11. Lugovskaya, S.A., Kozinets, G.I. 2009. Iyerarkhiya gemopoeticheskikh kletok: kinetika, struktura i funktsii [Hierarchy of hematopoietic cells: kinetics, structure and functions]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika [Clinical laboratory diagnostics] 5, 21-37.
 12. Mindushev, I.V., Krivoshlyk, V.V., Dobrylko, I.A., Goncharov, N.V., Vivulanets, E.V., Pesochinskaya, S.C., Krivchenko, A.I. 2010. Narusheniye deformatsionnykh i transportnykh kharakteristik eritrotsitov pri razvitii u nikh apoptoza [Violation of deformation and transport characteristics of erythrocytes during development of apoptosis in them]. Biologicheskiye membrany [Biological membranes]. 27, 1, 28-38.
 13. Mihaylis, A.A. 2010. Kontseptual'naya model' stress-indutsirovannoy dinamiki kislotno-gemoliticheskoy stoykosti eritrotsitov [A conceptual model of stress-induced dynamics of acid-hemolytic resistance of erythrocytes]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii [Modern high technology]. 10, 19-23.
 14. Mustafina, Zh.G., Kramarenko, Yu.S., Kobtseva, V.Yu. 1999. Integral'nyye gematologicheskiye pokazateli v otsenke immunologicheskoy reaktivnosti organizma u bol'nykh s oftal'mopatologiyey [Integral hematological parameters in the evaluation of immunological reactivity of the organism in patients with ophthalmopathology]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika [Clinical laboratory diagnostics]. 5, 46-48.
 15. Novikov, B.C., Goranchuk, V.V., Shustov, E.B. 1998. Fiziologiya ekstremal'nykh sostoyaniy [Physiology of extreme conditions]. St. Petersburg: Publishing "Nauka". 247.
 16. Novostrakhana, Yu.K., Shishkanova, Z.G., Kozinets, I.G. 2004. Konfiguratsiya i poverkhnost' kletok krovi v norme i patologii [Configuration and surface of blood cells in norm and pathology]. Moscow: Publishing "Triad-farm". 151.
 17. Oleinik, G.A. 2010. Leykotsitarnyye indeksy v prognozirovanii techeniya i iskhodov kholodovoy travmy [Leukocyte indices in predicting the course and outcome of cold trauma]. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal [International Medical Journal]. 16, 2, 63-69.
 18. Raznatovskaya, E.N. 2012. Integral'nyye indeksy endogennoy intoksikatsii u bol'nykh khimiorezistentnym tuberkulezom legkikh [Integral indices of endogenous intoxication in patients with chemoresistant pulmonary tuberculosis]. Aktual'ní pitannya farmatsevtichnoí í medichnoí nauki ta praktiki [Current knowledge of pharmaceutical and medical science and practice]. 9, 2, 119-120.
 19. Ryazantseva, N.V., Novitsky, V.V., Stepovaya, Ye.A., Tkachenko, T.N. 2004. Ul'trastruktura eritrotsitov v norme i pri patologii: morfologicheskiye fenomeny, klinicheskiye aspekty [Ultrastructure of erythrocytes in norm and in pathology:morphological phenomena, clinical aspects]. Morfologiya [Morphology]. 126, 5, 48-51.
 20. Severina, T.G., Kubarko, T.G. 2009. Vliyaniye ostroy immersionnoy gipotermii na temperaturu tela i aktivnost' lizosomnykh fermentov pecheni ustoychivykh i neustoychivykh k kholodu krys [Influence of acute immersion hypothermia on body temperature and activity of lysosomal liver enzymes in resistant and non resistant to cold rats]. Meditsinskiy zhurnal [Medical Journal]. 28, 2, 112-115.
 21. Siplivy, V.A., Konya, E.V., Evtushenko, D.V. 2009. Ispol'zovaniye leykotsitarnykh indeksov dlya prognozirovaniya iskhoda peritonita [Use of leukocyte indices for predicting the outcome of peritonitis]. Klíníchna khírurgíya [Clinical surgery] 9, 21-26.
 22. Chudakov, A.Yu., Isakov, V.D., Doronin Yu.G. 1999. Ostroye obshcheye pereokhlazhdeniye v vode [Acute general hypothermia in water]. St. Petersburg. 222.
 23. Shilo, A.V., Lutsenko, D.G., Ventskovskaya, E.A., Kovalenko, I.F., Babiichuk, G.A. 2014. Vliyaniye razlichnykh metodov kholodovoy akklimatizatsii na osmoticheskuyu khrupkost' i indeks sferichnosti eritrotsitov krys [Effect of different types of cold acclimation on osmotic fragility and sphericity index of rat erythrocytes]. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I.M. Sechenova [Russian Journal of Physiology name of I.M. Sechenova]. 100, 1, 105-111.
 24. Abel, E.L. 1993. Physiological correlates of the forced swim test in rats. Physiol Behav. 54(2). 309-317. https://doi.org/10.1016/0031-9384(93)90116-W.
 25. Brazaitis, M., Eimantas, N., LaDaniuseviciute, L., Mickeviciene, D., Steponaviciute, R., Skurvydas, A. 2014. Two Strategies for Response to 14°C Cold-Water Immersion: Is there a Difference in the Response of Motor, Cognitive, Immune and Stress Markers? PLoS One. 9(10). e109020. PMCID: PMC4183517. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109020.
 26. Bruner, C.A., Vargas, I. 1994. The Activity of Rats in a Swimming Situation as a Function of Water Temperature. Physiology & Behavior., 55 (1), 21-28. https://doi.org/10.1016/0031-9384(94)90004-3.
 27. Castellani, J.W., Tipton, M.J. 2015. Cold Stress Effects on Exposure Tolerance and Exercise Performance. Compr Physiol. 6(1). 443-469. DOI: 10.1002/cphy.c140081. https://doi.org/10.1002/cphy.c140081.
 28. Castellani, J.W., Young, A.J. 2016. Human physiological responses to cold exposure: Acute responses and acclimatization to prolonged exposure. Auton Neurosci. Apr. 196. 63-74. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2016.02.009.
 29. Daanen, H.A.M., Marken Lichtenbelt van W.D. 2016. Human whole body cold adaptation. Temperature. 3(1). 104-118, https://doi.org/10.1080/23328940.2015.1135688.
 30. Gordienko, E.A., Gordienko, Yu.E., Gordienko, O.I. 2003. The physico-mathematical theory of human erythrocyte hypotonic hemolysis phenomenon. Cryo Letters. 24(4). 229-244.
 31. Harvey, J.W. 2008. The Erythrocyte: Physiology, Metabolism and Biochemical Disorders. In Clinical Biochemistry of Domestic Animals. (6th Ed.). Elsevier. Ch. 7. 173-240. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-370491-7.00007-6.
 32. Hayward, I.S. 1993. The physiology of immersion hypothermia. The nature and treatment of hypothermia. London: Groom Helm. 1993. 26-28.
 33. Jansky, L, Pospisilova, D., Honzova, S., Ulicny, B., Sramek, P., Zeman, V., Kaminkova, J. 1996. Immune system of cold-exposed and cold-adapted humans. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 72(5-6). 445-50. https://doi.org/10.1007/BF00242274.
 34. LaVoy, E.C., McFarlin, B.K., Simpson, R.J. 2011. Immune responses to exercising in a cold environment. Wilderness Environ Med. 22(4). 343-351. https://doi.org/10.1016/j.wem.2011.08.005.
 35. Lombardi, G., Lanteri, P., Porcelli, S., Mauri, C., Colombini, A., Grasso, D., Zani, V., Bonomi, F.G., Melegati, G., Banfi., G., Mauri, C., Colombini, A., Grasso, D., Zani, V., Bonomi F.G., Melegati, G., Banfi., G. 2013. Hematological profile and martial status in rugby players during whole body cryostimulation. PLoS ONE, 8(2). e55803. Available from:http://journals.plos.org /plosone /article?id=10.1371/journal.pone.0055803. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055803.
 36. Mohandas, N., Gallagher, P.G. 2008. Red cell membrane: past, present, and future. Blood. 112(10). 3939-3948. https://doi.org/10.1182/blood-2008-07-161166.
 37. Porsolt, R.D., Bertin, A., Jalfre, M. 1977. Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants. Arch Int Pharmacodyn Ther. 229 (2). 327-336.
 38. Rüst, C.A., Knechtle, B., Rosemann, Th. 2012. Changes in body core and body surface temperatures during prolonged swimming in water of 10°C - a case report. Extrem Physiol Med. 1. 8. Published online 2012 Nov 1. https://doi.org/10.1186/2046-7648-1-8.
 39. Segerstrom, S.C., Miller, G.E. 2004. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of inquiry. Psychol Bull 130(4). 601-630. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.4.601.
 40. Solianik, R., Skurvyda,s A., Vitkauskienė, A., Brazaitis M. 2014. Gender-specific cold responses induce a similar body-cooling rate but different neuroendocrine and immune responses. Cryobiology. 69. 26-33. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2014.04.015.
 41. Tipton, M.J., Collier, N., Massey, H., Corbett, J., Harper, M. 2017. Cold water immersion: kill or cure? Exp Physiol. 102(11). 1335-1355. Epub 2017 Sep 21. https://doi.org/10.1113/EP086283.
 42. Turk, E.E. Hypothermia. 2010. Forensic. Sci. Med. Pathol. 6(2). 106-115. https://doi.org/10.1007/s12024-010-9142-4.
 43. Young, A.J., Muza, S.R., Sawka, M.N., Gonzalez, R.R., Pandolf, K.B. 1986. Human thermoregulatory responses to cold air are altered by repeated cold water immersion. J. Appl. Physiol. 60(5). 1542-1548. https://doi.org/10.1152/jappl.1986.60.5.1542.