Ukrainian Antarctic journal

Published June 5, 2018

##issue.tableOfContents##

Articles

O.I. Maksimenko, O.Ya. Shenderovskaya
9-20
O. V. Mytrokhyn, V. G. Bakhmutov, A. G. Aleksieienko, L. I. Gavryliv, T. V. Mytrokhina
21-28
A. P. Chernov
29-36
А. P. Olshtynska, O. S. Ogienko
37-44
V. Maderich, K. Terletska, I. Brovchenko
45-51
S.V. Krakovska, L.A. Pysarenko
52-65
V. E. Tymofeyev, B.O. Beznoshchenko, O.A. Shсheglov
66-80
V. Martazinova
81-91
A.V. Soina, G.P. Milinevsky, Yu.M. Yampolsky
92-103
A. V. Paznukhov, Yu. M. Yampolski, A. P. Nickolaenko, A. V. Koloskov
104-112
V.V. Barabash, S.V. Panasenko, K.D. Aksonova, V.N. Lisachenko
113-122
T. Bedernichek, N. Zaimenko, R. Ivannikov, V. Loya, V. Anishchenko, T. Partyka, P. Khoyetskyy
123-128
N. Miryuta, I. Parnikoza, M. Oliinyk, E. Smetana, G. Myryuta, O. Poronnik, V. Kunakh
129-142
E. L. Kordyum, О. M. Nedukha, Y. V. Ovcharenko, S. I. Jadko, G. F. Ivanenko, V. V. Loya
143-149
V. N. Trokhymets, A. V. Zinkovskyi
150-157
S. V. Repina, O. A. Nardid, O. V. Shylo, I. F. Kovalenko
158-166
V. V. Lomako, L. N. Pyrozhenko, O. V. Sylo
167-177
H. А. Miroshnichenko, A. Р. Gutsulyak, A. V. Marchenko
178-187
O.V. Shylo, D.G. Lutsenko, K.M. Danylenko, G.O. Babiychuk, Ye.V. Moiseyenko
188-200
V. V. Gaievyi, L. S. Globa, R. M. Mazanka, A. I. Omelchenko
201-209
S. Tsybulnyk, I. Komenchuk, A. Tymchenko
210-217
O. V. Kuzko, V. D. Lukiashchenko, M. A. Leonov
218-225
N. G. Videnina, V. P. Rybachuk, A. P. Fedchuk, S. I. Prymachenko, N. S. Petrenko
226-231
View All Issues