Ukrainian Antarctic Journal

No 14 (2015): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи

П.Ф. Гожик
Інститут геологічних наук НАН України, 01601 Київ, вул. О. Гончара, 556, Україна
В.А. Литвинов
Національний антарктичний науковий центр МОН України, 01601 Київ, бульв. Тараса Шевченка, 16, Україна
В.М. Маланчук
Національний антарктичний науковий центр МОН України, 01601 Київ, бульв. Тараса Шевченка, 16, Україна
Published December 31, 2015
How to Cite
Гожик, П., Литвинов, В., & Маланчук, В. (2015). Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи. Ukrainian Antarctic Journal, (14), 9-23. https://doi.org/10.33275/1727-7485.14.2015.165

Abstract

У сучасному світі беззаперечним є той факт, що практично жодна наукова проблема глобаль­ного значення не може бути вирішена без урахування явищ і процесів на такому великому просторі, як Антарктика, що займає близько 10% поверхні Землі. Адже процеси, що відбуваються в атмосфе­рі, на льодовиковому покриві і в океані навколо Антарктиди, є визначальними у формуванні гло­бального клімату Землі.

В Антарктиці дослідники вивчають усі природні сфери нашої планети — від земної кори і підльодовикових озер до верхньої атмосфери і магнітосфери. Такий розмах досліджень дозволяє отримати цілісне розуміння планетарних закономірностей з можливістю прогнозування глобальних змін навколишнього середовища. Вагомий внесок у розуміння цих процесів зробили українські вче­ні, які плідно працюють в Антарктиці вже два десятиліття — два десятиліття цілеспрямованих комплексних експедиційних досліджень природи шостого континенту.

Два десятиліття, впродовж яких учасниками Українських антарктичних експедицій було зі­брано унікальні наукові дані, що послужили матеріалом для створення десятків монографій і тисяч статей з різних дисциплін, а також допомогли осмислити цілу низку глобальних світових проблем — наукових, геополітичних, економічних.

Незважаючи на заборону видобувати до 2041 року мінеральні ресурси, Антарктичний конти­нент розглядається провідними державами світу як сировинний резерв людства. Вже відомо, що за­паси газогідратів в надрах Антарктиди у півтора рази перевищують можливості Аравійського півос­трова, не кажучи про те, що там містяться великі запаси дорогоцінних і рідкоземельних металів та мінералів. Приантарктичні моря багаті на рибні ресурси, щорічно Україна отримує квоти на їх вилов.

У недалекому майбутньому доступ до ресурсів Антарктики буде здійснюватися, перш за все, за фактом присутності країни в регіоні та вкладом у його вивчення. Тому участь у наукових дослі­дженнях в Антарктиці, тим більше на базі власної наукової станції, є одним з пріоритетів будь-якої держави і має не лише наукове, а й стратегічне та геополітичне значення.