№ 1(17) (2018): Український антарктичний журнал
Articles

Комбінований метод організації сховища даних антарктичних досліджень

Н. А. Юшко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут телекомунікаційних систем, пр. Індустріальний, 2, м. Київ, 03056
Р. Л. Новогрудська
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут телекомунікаційних систем, пр. Індустріальний, 2, м. Київ, 03056
Опубліковано June 3, 2019
Ключові слова
 • портал ДУ НАНЦ,
 • сховище антарктичних даних,
 • локальне сховище,
 • віддалене сховище,
 • хмарне сховище

Анотація

Мета описаного у статті дослідження – вирішення задачі створення сховища антарктичних даних, що забезпечить зберігання усієї інформації за всіма напрямками досліджень, що проводяться в Державній установі Національний антарктичний науковий центр МОН України (ДУ НАНЦ) та суміжних організаціях. У роботі розглянуто оптимальні способи зберігання даних досліджень ДУ НАНЦ а також проведено огляд методів та відповідних засобів реалізації сховищ даних, що дозволяє виділити та описати можливі варіанти реалізації сховищ антарктичних даних. Запропоновано систему критеріїв за якими доцільно оцінювати кожен з методів. В основу системи покладено вимоги до параметрів сховища антарктичних даних, які виділені в результаті аналізу різнорідності типів, форматів та видів даних антарктичних досліджень.

У результаті запропоновано три способи: локальне сховище, віддалене сховище, хмарне сховище, які відрізняються економічними витратами, доступністю, об’ємами пам’яті, безпекою, надійністю збереження даних. Зважаючи на результати проведеного аналізу, можна вважати, що використання хмарного сховища є оптимальним для організації сховища антарктичних даних. Також доцільним є комбінований варіант організації сховища, який передбачає інтеграцію локального сховища та хмарного сховища. У такому випадку недоліки локального сховища можуть бути зменшені за рахунок розміщення певної кількості ресурсів в хмарі. Залежно від обраного типу сховища реалізовується зв’язок з програмним продуктом SharePoint 2013, на якому побудований Національний центр антарктичних даних.

Посилання

 1. Barseghyan, A. A., Kupriyanov, M. S., Stepanenko, V. V., Kholod, I. I. 2004. Methods and models of data analysis:OLAP and Data Mining. SPb.: BHV-Petersburg, 336.
 2. Globa, L. S., Moroz, I. V., Novogrudska, R. L., Mochalkina, K. S., Kuzin, I. O. 2011. Creation of a single data space for Antarctic research data, Antarctic Magazine, 10—11, 343—351.
 3. Cloud Storage Test Results [Electronic Resource] Electr. Data: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn770227.aspx This access was granted on December 10, 2016.
 4. Features of MS Azure [Electronic resource] Electr. Data: https://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/155617. Date of Access 12.12.2016.
 5. Azure BLOB-Storages [Electronic resource] Electr. Data: https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/blobs. Date of Access: 10.10.2017.
 6. Inmon, W.H. 2005. Building the Data Warehouse, 4th Edition.Hoboken, NJ:Wiley, 576.
 7. Louden, Bill. 1983. “Increase Your 100’s Storage with 128K from Compuserve”. Portable 100 (New England Publications Inc.). 1, 1, 22.
 8. Microsoft about Share Point 2013 [Electronic resource] Electr. Data: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607742%28v=office.15%29. Date of Access: 04/25/ 2016.
 9. Koval, A., Globa, L., Novogrudska, R. 2017. The approach to web services composition, Advances in Intelligent Systems and Computing, 534, Springer, 293—304.