Ukrainian Antarctic Journal

Published March 31, 2021

##issue.tableOfContents##

Articles

Yu. Artamonov, A. Romanov, Yu. Vnukov, A. Perov, I. Stepura
7-16
Yu. Artamonov, A. Romanov, Yu. Vnukov, P. Lomakin, A. Perov, I. Stepura
17-24
A. A. Bukatov, A. E. Bukatov, V. V. Zharkov, D. D. Zav'yalov
25-29
S. B. Gulin, E. Z. Samyshev, N. A. Stokozov, A. A. Sysoyev
30-36
A. Kashcheyev, S. Kashcheyev, A. Koloskov, I. Pikulik, A. Bryuhovetsky, Yu. Yampolsky
37-46
P. A. Burtny, E. E. Karnauchova, V. A. Korchin, B. Ya. Savenko, V. I. Shapoval, S. I. Shepel
47-53
V. G. Bakhmutov, F. I. Sedova, T. A. Mozgova
54-60
I. Pikulik, S. Kashcheyev, V. Galushko, Yu. Yampolsky
61-69
V. Ye. Timofeyev
70-78
Yu. I. Popov, V. V. Skrypnik, V. Ye. Timofeyev, V. V. Ukrainsky
79-84
S. V. Krakovskaia, A. M. Pirnach
85-92
V. M. Glotov, S. B. Kovalenok, G. P. Milinevsky, E. F. Nakalov, Yu. V. Fulitka
93-98
B. E. Anninsky, A. M. Shchepkina
99-106
S. A. Seregin, Yu. V. Bryantseva, V. D. Chmyr
107-113
S. A. Seregin
114-122
Yu. P. Gorgo, T. G. Miroshnik, V. B. Bogdanov, N. V. Kharkovljuk, V. M. Iljin
123-128
V. G. Martirosova, Ye. V. Moiseyenko
129-133
V. A. Stezhka, Ye. V. Moiseyenko, N. M. Dmytrukha, T. O. Bil'ko, O. M. Bakunovsky
134-138
S. B. Bondar, I. G. Orlova, Yu. I. Popov, V. V. Ukrainsky, V. P. Usenko
139-142
S. Bondar
143-145
Yu. Artamonov, A. Perov
146-148
P. Bahmach, V. Glotov, Yu. Ladanovskiy, K. Tretyak
149-150
V. M. Vaschenko, V. M. Pavlovych, V. D. Rusov
151-153
V. V. Skrypnik, S. B. Kovalenok
154-155
View All Issues