Published July 27, 2020

##issue.tableOfContents##

Articles

V. Bakhmutov, N. Kilifarska, G. Melnyk, О. Shenderovs'ka
O. Liashchuk, Yu. Andrushchenko, L. Liashchuk
V. Komorin, Y. Dykhanov, V. Bolshakov, Y. Popov, E. Melnik, L. Savinykh-Paltseva
O. Ivaniha
A. Zalizovski, O. Koloskov, A. Kashcheyev, S. Kashcheyev, Y. Yampolski, O. Charkina
N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko
S. Hnatush, T. Peretyatko, O. Maslovska, O. Moroz, S. Komplikevych, T. Kondratiuk
A. Rabokon, A. Postovoitovа, Yu. Bilonozhko, L. Kalafat, M. Pavlovska, Ie. Prekrasna, I. Parnikoza, I. Kozeretska, Ya. Pirko, Ya. Blume
Y. Kvach, T. Kuzmina
A. Fedchuk, O. Sinna, G. Milinevsky, A. Utevsky
View All Issues