Ukrainian Antarctic Journal

Published July 27, 2020

Cover photo by Yurii Shepeta (In the photo Colobanthus quitensis (Kunth Bartl.1831))

##issue.tableOfContents##

Articles

V. Bakhmutov, N. Kilifarska, G. Melnyk, O. Shenderovs'ka
3-14
O. Liashchuk, Yu. Andrushchenko, L. Liashchuk
15-28
V. Komorin, Y. Dykhanov, V. Bolshakov, Y. Popov, E. Melnik, L. Savinykh-Paltseva
29-40
O. Ivaniha
41-55
A. Zalizovski, O. Koloskov, A. Kashcheyev, S. Kashcheyev, Y. Yampolski, O. Charkina
56-68
N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko
69-81
S. Hnatush, T. Peretyatko, O. Maslovska, O. Moroz, S. Komplikevych, T. Kondratiuk
82-92
A. Rabokon, A. Postovoitovа , Yu. Bilonozhko, L. Kalafat, M. Pavlovska, Ie. Prekrasna, I. Parnikoza, I. Kozeretska, Ya. Pirko, Ya. Blume
93-101
Y. Kvach, T. Kuzmina
102-110
A. Fedchuk, O. Sinna, G. Milinevsky, A. Utevsky
111-119
View All Issues