Ukrainian Antarctic Journal

Published February 15, 2021

##issue.tableOfContents##

Articles

B. V. Kulinich, A. M. Evtushevsky, N. A. Leonov, G. P. Milinevsky
5-9
A. V. Grytsai
10-18
O. I. Maksymenko, G. V. Melnyk, L. N. Yaremenko, T. A. Mozgovaya
19-26
L. N. Yaremenko, T. A. Mozgovaya, V.G. Bahmutov
27-35
V. O. Kravchenko, O. M. Evtushevsky
36-43
V. P. Kobolev, Yu. P. Orovetsky
44-56
S. P. Savenok, S. E. Shnyukov, A. V. Andreev, V. R. Morozenko
57-66
V. Bogillo, R. Borhers, M. Bazylevska
67-74
V. Bogillo, R. Borhers, M. S. Bazylevska
75-84
V. E. Timofeyev
85-92
N. I. Shven, S. V. Klock
93-98
V. F. Grischenko, V.E. Timofeyev, S. V. Klock
99-107
A. A. Sysoev, I. V. Sysoeva
108-114
N. N. Zhuk, V. S. Savych
115-121
V. M. Voitsitsky, S. V. Khizhnyak, A. Yu. Moiseev, E. B. Hanzha, L. I. Stepanova
122-127
I. Parnikoza, N. Myryuta, M. Mazur, D. Maidanyuk, I. Kozeretska
128-134
A. Yu. Utevsky
135-144
I. G. Budzanivska, T. P. Shevchenko, E. S. Shytikov, S. V. Olijnyk, V. P. Polishchuk
145-150
S. G. Korsun
151-154
N. N. Pryvalova, V. I. Sukhorukov
155-161
N. G. Videnina
162-170
A. P. Fedchuk
171-178
O. V. Bezkrovna
179
View All Issues