Ukrainian Antarctic Journal

Published September 7, 2023

Cover photo: Antarctic freshwater copepod Boeckella poppei. Photo by Leonid Svetlichniy

##issue.tableOfContents##

Articles

S. Sanaka, A. Neska
3-12
I. Savchyn, K. Tretyak
13-23
K. Tretyak, D. Kukhtar
24-36
O. Koloskov, P. T. Jayachandran, Yu. Yampolski
37-54
M. Nabokin, O. Salganskiy, V. Tkachenko, P. Kovalenko, A. Dzhulai, .A. Puhovkin, S. Gogol, Yu. Protsenko, L. Svetlichniy, I. Kozeretska
55-65
S. Komplikevych, O. Maslovska, T. Moravska, I. Yarmoliuk, N. Biront, Y. Zaritska, S. Hnatush
66-78
I. Roman, O. Gromyko
79-89
R. Ivannikov, V. Anishchenko, O. Poronnik, G. Myryuta, N. Miryuta, O. Boyko, L. Hrytsak, I. Parnikoza
90-102
S. Krakovska
103-107
View All Issues