Ukrainian Antarctic journal

Published December 13, 2019

##issue.tableOfContents##

Articles

M. S. Bazylevska, V. I. Bogillo
3-17
V. P. Usenko, R. Ch. Greku
18-44
O. V. Mytrokhyn, V. G. Bakhmutov
45-61
A. Chyhareva, S. Krakovska, D. Pishniak
62-74
V. V. Paramonov
75-83
V.M. Komorin, V.M. Bolshakov, Yu.M. Dikhanov, E.A. Melnik
84-92
V. Maderich, К. Тerletska, І. Brovchenko, D. Pishniak
93-102
A. Marusenkov, M. Leonov, V. Korepanov, S. Leonov, A. Koloskov, Ye. Nakalov, Yu. Otruba
103-115
A. V. Shvets, A. P. Nickolaenko, A. V. Koloskov, Yu. M. Yampolsky, O. V. Budanov, A. A. Shvets
116-127
G. Milinevsky, Yu. Yukhymchuk, A. Grytsai, V. Danylevsky, Yu. Wang, V. Choliy
128-138
V. V. Holovan, O.M. Andriichuk, I. H. Budzanivska
139-151
N. Miryuta, J. Smykla, I. Parnikoza
152-168
S. Tistechok, M. Skvortsova, A. Luzhetskyy, V. Fedorenko, I. Parnikoza, O. Gromyko
169-177
І. Dykyy, I. Zahorodnyi
178-182
A. Fedchuk
183-188
View All Issues