Ukrainian Antarctic Journal

Published March 2, 2020

Cover photo by Yurii Shepeta (In the photo Dr. Ie. Prekrasna and A. Dzhulai, 24th seasonal expedition at Akademik Vernadsky station)

##issue.tableOfContents##

Articles

G. V. Artemenko, V. I. Ganotzkiy, L. I. Kanunikova, E.E. Grechanovskaya, A.A. Taraschan
3-12
O. P. Olshtynska, S. B. Shekhunova, S. M. Stadnichenko, O. S. Ogienko, V. V. Permyakov
13-25
Kh. I. Marusazh, V. M. Hlotov, Z. Siejka
26-37
I. R. Savchyn, Ye. O. Shylo, I. M. Bubniak, A. M. Bubniak
38-46
A. Chyhareva, S. Krakovska, D. Pishniak
47-63
M. D. Curmei, T. I. Makarenko, V. I. Melnyk, G. V. Klishevich
64-69
Y. M. Zanimonskiy, A. V. Koloskov, Yu. M. Yampolski, G. Nykiel, A. O. Sopin, Y. Y. Zanimonskiy
70-83
O. V. Bogomaz, M. O. Shulha, D. V. Kotov, T. G. Zhivolup, A. V. Koloskov, A. V. Zalizovski, S. B. Kashcheyev, A. I. Reznychenko, M. R. Hairston, V. Truhlik
84-93
N. Miryuta, K. Wojciechowski, I. Parnikoza
94-116
Yu. G. Giginyak, Dz. A. Lukashanets, O. I. Borodin, V. E. Miamin, V. M. Baichorov
117-127
View All Issues