Ukrainian Antarctic Journal

Published December 17, 2014

##issue.tableOfContents##

Articles

В.А. Литвинов, А.П. Федчук
9-14
O.B. Miasnikov
15-21
I. N. Korchagin, V. G. Bakhmutov, S. P. Levashov, V. D. Solovyov, N. A. Yakymchuk, D. N. Bozhezha
22-30
V. A. Korchin, P. A. Burthyi, E. E. Karnaukhova
31-47
S.P. Levashov, N. A. Yakimchuk, I. N. Korchagin, Ju. M. Pischany, V. G. Bakhmutov, V. D. Solovyov, D. N. Bozhezha
48-60
O. I. Liashchuk
61-66
O. I. Maksimenko, O. Ya Shenderovska
67-74
G. Melnyk, V. Bakhmutov, O. Shenderovska
75-80
V. Shpyra, V. Bakhmutov, L. Bakhmutova, D. Gladkochub, A. Koshelev, T. Skarboviychuk, V. Yakukhno
81-93
S.V. Klok, V. M. Kotsiuba
94-102
A.T. Kochergin
103-109
V.E. Tymofeyev
110-123
N.A. Baru, A.V. Koloskov, Yu.M. Yampolski, R.A. Rahmatulin, A.Yu. Pashinin
124-132
D. Gladun, T. Vovk, N. Raksha, O. Savchuk, L. Ostapchenko
133-139
N. N. Zhuk, Yu. V. Korzun
140-158
N. Miryuta, I. Parnikoza, A. Myryuta, P. Shvydun, J. Smykla, I. Kozeretska, V. Kunakh
159-174
Yu. Mikhalev
175-184
D. O Navrotska, M. O. Twardovska, I. O. Andreev, I. Yu. Parnikoza, A. A. Betekhtin, O. M. Zahrychuk, N. M. Drobyk, R. Hasterok, V. A. Kunakh
185-191
N. G. Raksha, D. V. Gladun, O. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko
192-197
Ernest Z. Samyshev, Natalia I. Minkina, Yury P. Kopytov, Elena S. Chudinovskikh, Sergey M. Ignatyev
198-213
V. N. Trokhymets, N. S. Iakovenko, O. S. Kovalenko, I. V. Dykyy
214-224
A. Yu. Utevsky, M. Yu. Kolesnykova, D. V. Shmyrov, O. I. Sinna
225-231
L. V. Chepeleva, Z. A. Sizova, G. D. Yukhno, S. Yu. Utevsky, Yu. G. Gamulya, A. Yu. Utevsky, A. D. Roshal
231-241
V. L. Yukhov
242-253
E.V. Moiseenko, S.-A.I. Madyar, S.V. Chorny, E.E. Kovalevskaya
254-264
H. Miroshnichenko
265-274
N.I. Bouraou, A.V. Kuzko, S.A. Tsybulnik
275-280
L.A. Sabliy, E.V. Kuzminskiy, V.S. Zhukova, M.V. Blyashina
281-287
A. Fedchuk
288-296
View All Issues