Ukrainian Antarctic Journal

Published March 15, 2012

##issue.tableOfContents##

Articles

Валерій Литвинов
8-10
А.П. Федчук
11-12
G. V. Artemenko, V. G. Bakhmutov, L. M. Bakhmutova
13-25
G. B. Udintsev, A. F. Beresnev, A. V. Koltsova, L. G. Domoratskaya, H. W. Schenke, N. Ott, A. Bayer, V. G. Bakhmutov, V. D. Solovyov
26-35
G. B. Udintsev, A. V. Bagrov
36-38
D. P. Gladkochub, T. V. Donskaya, V. G. Bakhmutov
39-47
V. V. Shcherbakova, V. G. Bakhmutov, V. P. Shcherbakov, G. V. Zhidkov, V. V. Shpyra, Yu. K. Vinogradov
48-86
R. Kenderova, Ch. Pimpirev, A. Baltakova, S. Pristavova
87-93
B. Alexandrov, Yu. Tzanovsky
94-96
V. Zhukovskiy, A. Gokhman, E. Karyagin
97-105
D. O. Marchenko, V. U. Maksymchuk
106-113
A. V. Koloskov, N. A. Baru
114-120
A. V. Koloskov; N. A. Baru, O. V. Budanov, V. E. Paznukhov, Yu. M. Yampolskiy
121-127
K. Yu. Tkachenko
128-135
Yu. A. Mikhalev, L. M. Kozachenko
136-143
Yu. A. Mikhalev, G. A. Budilenko
144-160
Yu. V. Artamonov, E. A. Skripaleva, A. V. Fedirko
161-171
Ju. V. Artamonov, N. N. Antipov, V. P. Bunjakin, A. V. Klepikov, V. A. Litvinov, V. V. Lukin, E. A. Skripaleva
172-185
B. I. Sirenko, I. S. Smirnov
186-200
N. N. Zhuk
201-211
A. B. Tashyrev, V. A. Romanovskaya, P. V. Rokitko, A. A. Tashyreva
212-221
E. V. Abakumov, A. V. Lupachev
222-228
V. P. Chekalov
229-238
I. Dykyy, Y. Tsaryk, I. Shydlovskyy, V. Trokhymets, O. Holovachov
239-256
N. Matvieieva, S. Chapkevich, K. Drobot, V. Duplij
257-262
V. Duplij, N. Matvieieva, A. Shakchovsky, O. Kishchenko, L. Kurbatova
263-271
I. Parnikoza, I. Dykyy, V. Ivanets, I. A. Kozeretska, A. Rozok, V. Kunakh
272-281
I. O. Andreev, R. A. Volkov, I. A. Kozeretska, I.Yu. Parnikoza, K. V. Spiridonova, S. S. Kiryachenko, D. N. Maydanyuk, V. A. Kunakh
282-288
O. M. Zahrychuk, N. M. Drobyk, I. A. Kozeretska, I. Yu. Parnikoza, V. A. Kunakh
289-295
O.V. Puhach, O.V. Mas, O.M. Andriychuk, V.P. Polishchuk
296-301
O.A. Kravets, N. Yu. Taran, V. O. Storozhenko
302-305
D. V. Pilipenko
306-310
Yu. Giginyak, O. Borodin
311-314
P.I. Budnik, V. F. Grishchenko, G. V. Klishevich, N. D. Curmei, T. I. Makarenko
315-319
V. F. Martazinova, V. E. Tymofeyev, E. K. Ivanova
320-332
S. V. Klok
333-338
L. Globa, V. Lytvynov, I. Moroz
339-342
L. Globa, I. Kuzyn, I. Moroz, K. Mochalkina, R. Novogrudskaya
343-351
I. Moroz, B. Gavryliuk
352-360
I. Shustova
361-364
V. I. Sukhorukov, L. P. Zabrodina
365-369
O. Miroshnychenko
370-374
S.-A. I. Madyar, E. E. Kovalevskaya, E. V. Moiseenko
375-389
A. P. Trofimenko
390-398
V.V. Lukin
399-405
A. Fedchuk
406-427
V. P. Rybachuk, N. G. Videnina
428-455
View All Issues